Kun jij duidelijk verwoorden wat je voelt?

VERVULDE GEVOELENS

GELUKKIG
ontspannen
rustig
kalm
voldaan
comfortabel
op mijn gemak
veilig
vrij

TEVREDEN
vredig
tevreden
vervuld
bevredigd
onbezorgd
opgelucht
kalm
sereen

VROLIJK
blij/dolblij
opgewekt
opgetogen
verheugd
vreugdevol
geamuseerd

opgewekt
prettig
heerlijk
onbekommerd
opgetogen
opgebeurd
verfrist
geanimeerd
voortreffelijk

ENTHOUSIAST
geweldig
energiek
bruisend/onstuimig
sprankelend
levendig
avontuurlijk
gretig
jeugdig

UITBUNDIG
uitgelaten
triomfantelijk
hartstochtelijk
extatisch/verrukt
vurig
stralend

ZELFVERZEKERD
vol vertrouwen
bewust
zeker
vastberaden
onverstoorbaar
krachtig/versterkt
trots
fier
nuttig
zelfvoldaan
cool

HOOPVOL
optimistisch
moedig
verwachtingsvol
verlangend

GESTIMULEERD
gepassioneerd
bezield
glorieus/lyrisch
geinspireerd
geprikkeld
geil
opgewonden

VERWONDERD
verbaasd
verrast
onder de indruk
geïntrigeerd
gefascineerd
verbijsterd
ademloos/verbluft

WAKKER
waakzaam
alert
helder
uitgeslapen

BETROKKEN
verbonden
open
ontvankelijk
geboeid
aandachtig
geïnteresseerd
nieuwsgierig

ONTROERD
geraakt
zachtmoedig
gevoelig
intens
breekbaar
melig
stil

HARTELIJK
warm
open(hartig)
liefdevol
mededogend
teder/zacht(moedig)
vriendelijk

DANKBAAR
erkentelijk
waarderend
toegenegen

ONVERVULDE GEVOELENS

ONRUSTIG
ongemakkelijk
in tweestrijd
besluiteloos
zorgelijk
verontrust
rusteloos
ongeduldig

GESPANNEN
zenuwachtig
ongeduldig
radeloos
overstuur
wanhopig

GEËRGERD
geïrriteerd
gefrustreerd
geprikkeld
humeurig
nors
prikkelbaar

KWAAD
woedend
razend
ziedend
furieus

ONTEVREDEN
vervelend
ontstemd
belabberd
ongelukkig

VERBAASD
verrast
geschrokken
verontwaardigd
verbijsterd
verbolgen
geschokt
overweldigd
perplex/onthutst

NIET BETROKKEN
verveeld
ongeïnteresseerd
apathisch/gevoelloos
gelaten
onverschillig
teruggetrokken
afwezig
afstandelijk
vervreemd/koel/koud
verdoofd

OPGELATEN
onhandig
gegeneerd
beschaamd
waardeloos
hopeloos
schuldig

VERWARD
van streek
van de kaart
chaotisch
verloren

ACHTERDOCHTIG
op mijn hoede
wantrouwig
weigerachtig
sceptisch

BANG
ongerust/bezorgd
bevreesd
angstig/doodsbang
verschrikt/versteend
in paniek

AFKERIG
ontzet
geschokt
met afschuw vervuld
walgend
verachting

TREURIG
bedrukt
weemoedig
bedroefd
verdrietig

KWETSBAAR
breekbaar
lichtgeraakt
machteloos
onzeker
verlegen
wankel

hulpeloos
onveilig

ONTGOOCHELD
teleurgesteld
ontmoedigd
gedesillusioneerd
terneergeslagen
hopeloos

DEPRESSIEF
moedeloos
neerslachtig
somber
pessimistisch
verslagen
alleen
eenzaam